Kể từ khi xuất hiện từ đầu năm tới nay, dịch Covid-19 đã cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề của nó tới toàn bộ nền kinh tế cũng như  đời sống con người trên toàn thế giới. Đặc biệt là tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bị tác động tiêu cực.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, trong đó có những doanh nghiệp lớn vẫn không thể đối phó, trụ vững trước đại dịch Covid-19.  Nhằm thu thập những thông tin chính xác nhất, cụ thể nhất về ảnh hưởng của đại dịch này lên cộng đồng doanh nghiệp cùng tác động của các Chính sách của Chính phủ, các cấp, các ngành trong thời gian qua đối với doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê đã thực hiện điều tra đột xuất tác động của đại dịch Covid-19 tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ 2.

Theo đó, cuộc điều tra sẽ được tiến hành trên toàn quốc, trên mọi hoạt động của ngành kinh tế thông qua phương pháp điều tra trực tuyến với bảng hỏi web-form hay điều tra trực tuyến trên trang thông tin điện tử… Theo kết quả của cuộc điều tra đợt 1 thì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ là chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch Covid-19 với tỷ lệ là 86,1% và 85,9%, tiếp đó là lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với tỷ lệ bị ảnh hưởng là 78,7%. Ngoài ra, những ngành kinh tế chịu tác động tiêu cực vô cùng lớn của dịch bệnh là hàng không lên đến 100%; dịch vụ lưu trú là 97,1%; các đại lý du lịch là 95,7%; dịch vụ ăn uống là 95,5%…

Cuộc điều tra sẽ giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 hoành hành, từ đó có các chính sách và giải pháp tiếp theo để cùng đồng hành với các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, cùng phát triển.